CRKVENE AKTIVNOSTI U DALMACIJI               

Župni ured Evangeličke crkvene općine Split:

 PAUZA DO 2018.G. CRKVENE AKTIVNOSTI U DALMACIJI.

Split: 
Posjeti kod članova Evangelika po dogovoru.           
 
U Makarskoj: 
Bogoslužje  i sveta pričest po dogovoru.  
 
U Vodicama
- Pobožnost i sveta pričest po dogovoru
 U Trogiru:
Pobožnost i sveta večera po dogovoru.
 
U PIROVACU:                                                                                                                                                                             
 -Po dogovoru
 
RIJEKA I ISTRA:                                                                                                                                                                              
-Po dogovoru
 
 
                        BOŽJI BLAGOSLOVLJ VAM, DRAGI POSJETITELJI NAŠIH STRANICA
 
                                                                DRAGI PRIJATELJI 

Crkvena općina Split Vas pozdravlja i poziva Vas da u našoj sredini učestvujete na zajedničkim bogoslužjima i drugim aktivnostima. Mi se sastajemo svake nedjelje u 10 sati da se molimo, slavimo Boga, slušamo Njegovu Riječ i da ojačamo međusobno zajedništvo. Svatko može doći i slobodno učestvovati na bogoslužje.

TEMELJE KRŠĆANSKE VJERE

Vjerovanje
Kršćanska vjera u Trojedinog Boga izražena je ukratko u vjerovanju. Ovaj  jedan i istovremeno Trojedini Bog se spoznaje kao Stvoritelj, Izbavitelj i Posvetitelj.
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao  kraljevstvo smrti; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebo, sjedi o desnu Boga Oca  svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću kršćansku crkvu, općinstvo svetih, otpuštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


MOLITVA I BOGOSLUŽJE

Zajedničko bogoslužje se sastoji od različitih dijelova. Uglavnom sadržaj je slijedeći: Molitva, čitanje iz Biblije, vjerovanje, propovijed, molitva, Sveta pričest, slavljenje,  blagoslov te četiri pjesme.
U svako bogoslužje pripada molitvu, koje je Isus Krist sam naučio:

Oče naš, koji je na nebesima.
Sveti se ime Tvoje!
Dođi kraljevstvo Tvoje!
Budi volja Tvoja kako na nebu
tako i na žemlji! Kruh naš
svagdašnji daj nam danas! I
otpusti nam duge naše kako i mi
otpuštamo dušnicima našim! I ne
uvedi nas u napast, nego nas
izbavi od zla! Jer Tvoje je
kraljevstvo i slava i moć u
vjekove. Amen.


SVETI SAKRAMENTI

Sveta pričest, koju se dijele u sklopu bogosluženja, je jedan od sakramenata ili svetih čina u crkvi. Druga je sveto krštenje, koje je Isus sam postavio rekavši ovako:
«Pođite dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati ih sve što sam vam zapovjedio! Evanđelje po Mateju 8,19,20.
S krštenjem se postaje član crkve i prima se u članstvo pojedine crkvene općine. Odrasla osoba, koja želi biti član crkve prije krštenja  prvo prima  Pouku u vjerskim načelima i kršćanskog života.

Druge su važne službe crkve vjenčanje i sahrana. Godišnje proslave u crkvi povezane su uz život Isusa Krista. Najvažniji su blagdani:
Božić – rođenje Isusa,
Veliki petak –Isusova smrti  
Uskrs – Isusovo Uskrsnuće
Spasovo – Isusovo uznesenje na nebo
Duhovi – Dolazak Duha Svetoga, rođendan Crkve

BOŽJA VOLJA U ČOVJEKOVOM ŽIVOTU

Bog ljubi svakog čovjeka i želi da se svi spase. Božja ljubav se očituje u Isusovom životu, smrti i uskrsnuće za cijeli svijet. „Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.“  (Evanđelje po Ivanu 3:16).

Deset Božjih zapovijedi

  1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi.
  2. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga.
  3. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji.
  4. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji.
  5. Ne ubij!
  6. Ne počini preljuba!
  7. Ne ukradi!
  8. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
  9. Ne poželi kuće bližnjega svoga!
  10. Ne poželi žene (muža) bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga.

S LJUBAVLJU VAS POZIVAMO DA POZNATE EVANGELIČKU CRKVU U DALMACIJI!