NAŠE POTEŠKOĆE-BOŽJE MOGUĆNOSTI

Divno svijetlo može svijetliti u tamu tvoga i moga života i nevolje. Reći ću samo tri riječi, ali daj da one ulazi duboko u tvoje srce i izmiri tvoj nemir: SVE DOLAZI OD MENE.

1) Jesmo li ranije razmislili da sve, zbog čega smo zabrinuti, zabrinjava i Bog? Jer "Tko dirne u vas, dirnuo je u zjenicu mojega oka." Sak. 2:12.

Sjetimo se uvijek u kušnjama kad neprijatelj napada na nas kao oluja, da je Bog dopustio to. Zašto? Tek tada kad smo slabi, trebamo Božju snagu. Zaštićeni smo samo tada kad dajemo da Bog bori za nas, tebe i mene.

Pritišne li nas život? Bog je to dopuštio, jer je Gospodar naših života. Naša okolina, naše bližnje samo se ostvaraju Božju volju.

2)Imamo li mi ekonomske poteškoće? Je li nam teško proći ih? Bog je odgovoran za naše novce. Bog želi da mi u našim novčanim problemima krenimo prema Bogu i budemo ovako vezan o njegovoj pomoći. Božje mogućnosti su neograničene. Moj Bog će ispuniti svaku vašu potrebu po svome bogatstvu, u slavi, u Kristu Isusu.Fil. 4:19. Bog želi nam pokazati da njegova obećanja drže.

Jesmo li morali ući u noć našega života? I ono je Bog dopuštio. "Prezren bješe, odbačen od ljudi čovjek boli, vičan patnjama." Jes. 53:3.

Dopustio sam tako da ostali smo bez zemaljske utjehe i bismo okrenuli prema meni, jer tada bismo mi dobili vječnu utjehu. ”A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog Otac naš, koji nas je uzljubi i dade po milosti nam vječnu utjehu i dobru nadu, neka utješi srca vaša i učvrsti ih u svakom dobrom djelu i riječi!2 Tess. 2:16-17.

3) Možda naš prijatelj razočarao nas? Baš onaj, kome smo otvarali svoje srce? I ono je Bog dopustio da se događa. Dao Bog je ovo razočaranje dogoditi nam da nauči nas da Bog je vaš najbolji prijatelj.

4) Jesu li svi naši planovi propali? Je smo li mi žalosni i umorni? I ono je Bog dopustio da se dogodi, jer smo napravili svoje vlastite planove i onda smo molili Boga da ih blagoslovi. Ali Bog želi planirati umjesto nas. I tada će On nositi i odgovornost, jer "Taj posao je za te pretežak; sam ga ne možeš obavljati." 2 Moos. 18:18.

Mi smo samo oružje u mojoj ruci.

Možda smo htili raditi nešto veliko Bogu i morali smo ići u krevet zbog bolesti. I ono je Bog dopustio da se dogodi. Naše je vrijeme bilo toliko zauzeto, da nije Bog mogao nas dobiti da slušamo, kad je htio povjerovati nam svoje dublje tajne.

”I oni služe koji samo stoje i čekaju”. Mnogi najbolji radnici odmakne Bog od aktivna služenja da bi naučili upotrebljavati oružje molitava.

Jesmo li mi pozvani možda neočekivano u tešku i odgovornu dužnost? Pouzdajte u Njega. Bog pouzda u nas toliko da može dati nam nositi poteškoće, jer

"jer će te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih." 5Moos. 15:10.

Danas ispuni Bog tebe Duhom Svetom. Upotrebljavajmo toga obilno, moja djeca. Daj da sve situacije, u koje doživiš, svaka rana riječ, svaki nerviran prekid u tvojim planovima, svako otrivanje tvoje slabosti će dotaknuti Isusove drage ruke. Svrh koji nosi bol blažava i ti vidiš mene u svemu. Zato "U srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam ... Ta nije to za vas prazna riječ, jer ona je vaš život.5. Mos. 32:46-47.