OTVOREN IZVOR PROTIV GRIJEHA 

Zaharija nam u svojoj knjizi kaže: "U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće" (Zah 13:1). To je; otvoren izvor protiv grijeha i nečistoće.

U koji dan? U onaj dan, kad se vrijeme ispunilo i u Božjim je planovima bilo poslati Spasitelja Isusa Krista u svijet. U početku je ta radosna vijest bila javljena samo Davidovu domu i Jeruzalemcima, tj. izabranom narodu Božjom. Ali u onaj dan, kad je izvor otvoren, radosna vijest je upućeno svim narodima, anđeo ju je donosio te božićne noći. Ta divna vijest pripada svim narodima, i tebi i meni osobno!

Poslije događaja križa i uskrsnuća Isus je poslao svoje učenike da nose radosnu vijest svima govoreći: "Idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju" (Mar 16:15). A Bog govori preko Pavla (1 Tim 2:4) i kaže da hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. Isus je otvorio vrata raja svojom potpunom poslušnošću. Zbog neposlušnosti Adamove i zbog naših grijeha vrata neba su postala zatvorena. Ali na dan Golgote je Isus otvorio vrata neba svojom poslušnošću. On kaže svom Ocu u (Heb 10:9): "Evo dolazim da činim volju tvoju". A zatim piše dalje Biblija (Heb 10:10,14). "Snagom te volje posvećeni smo prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek. On je uistinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje".

No, sada svi ljudi imaju slobodan ulaz po Isusu Kristu otvorenih vrata raja bez obzira kakvi su po rasi, po boji, po naciji, politici itd. A ta rečenica, da je otvoren izvor protiv grijeha i nečistoće je veoma divna vijest nama. Bilo tko, i bilo odakle i bilo kakav čovjek sada može doći križu da mu Isus oprašta, jer on je otvoren izvor protiv grijeha i daje nam unutarnji mir i radost.

Posjećivala sam više puta jedan stari bračni par. Imali su oko 80 godina. Gospodin kaže da je u mladosti imao tisuće i tisuće želja. Ali sada ima samo jednu: da bi se smirio s Bogom. O, kako mi je bilo drago pokazati mu put do križa, gdje i on ima otvoren izvor protiv grijeha i nečistoća. Kako je bilo divno vidjeti da je taj stari čovjek mogao uvidjeti, kako je Isus trpio i za njega na križu.

Vjernicima je najljepše ono, što svjetskim ljudima Foto:Marja Mrčela

izgleda najružnije - to je križ. Biblija kaže: "govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spašavamo sila je Božja." (1 Kor.1,18). Smrću Isusa Krista tamo smo izmireni s Bogom. Tamo je otvoren izvor protiv grijeha i nečistoće.To je najljepše mjesto grešniku.

Zašto ipak ta radosna vijest ne djeluje bolje među nama? Zašto se ljudi ne raduju toj divnoj vijesti?

Možda je jedan razlog u tome što smo se mi ljudi "zaključali". Nemamo dosta povjerenja u ljubav, jer ljudska ljubav je tako uska i kratka. To se posebno vidi ovdje u Dalmaciji, gdje su obitelji razdvojene. Događa se da su jednom obećali: - "Da", a poslije nekog vremena kažu: - "Ne". Nije bilo dosta ljubavi, ni strpljivosti. Zbog takvog ponašanja najviše pate djeca. Čovjeku je zima na ovome svijetu. Gdje udaramo druge tvrdim riječima ili se svađamo, tamo se ljudsko srce zaključava. Teško je čovjeku vjerovati da ga netko voli.

Čovjekova ljubav je uvjetna. Ako si ti takav i takav, ako se promijeniš, onda ću te voljeti. Ali Božja ljubav je sasvim drukčija. Kad je Isus hodao i susretao se s ljudima, on nije dolazio sa zahtjevima, osim u onom slučaju, ako je netko bio tako uzvišen, tako bogat, ohol i po svom mišljenju dobar da nije trebao Spasitelja, tada ga je Isus morao poniziti.

Na primjer kad je bogat mladić došao k Isusu i rekao da se držao svih zapovijedi, što mu još treba, da postigne život vječni. On je bio dobar i moralan mladić po svom osobnom mišljenju. Sada pita, kako će se spasiti. Isus mu je morao odgovoriti vrlo jakim riječima, tako jakim, da kad ih je mladić čuo, udaljio se žalostan:"Prodaj što imaš i podaj novac siromasima, dođi i slijedi me"(Mat.19:16-22). On se udaljio žalostan, jer njegov "bog" je bio bogatstvo. Ali Isus nije na isti način rekao Zakeju , iako je i on bio bogat. Zakej je sam rekao Isusu: "Evo, polovicu svog imanja, Gospodine,dat ću siromašnima. I ako sam koga u čemu prevario, vratit ću četverostruko" (Lk 19:8). Zakej nije držao svoje imanje kao sigurnost, koja spašava život.

Zato ta radosna vijest na nas ne djeluje bolje, jer imamo zapreka pred Bogom. Jednome je bogatstvo zapreka, drugome oholost. Nekome može biti zapreka to da se ne želi poniziti i priznati Isusa Krista kao svog Gospodina pred ljudima, nekima tradicija, neki ne poznaju Božju Riječ itd. Te zapreke nisu od Božje strane. Isus je otvorio vrata raja. Mi ljudi pravimo te zapreke.

Kod otvorenog izvora, kod križa, znači kod Isusa Krista, koji je rekao: "Svršeno je" mi imamo mir i odmor. On je na Golgoti otkupio nas i tamo imamo oproštenje grijeha. Tamo imamo mjesto, gdje se više ne udara čovjeka i gdje se više ne osuđuje grešnika. I današnji dan je zbog toga da svatko od nas može ići tamo i čuti Isusove riječi: "Tko dođe k meni , sigurno ga neću izbaciti van" (Iv.6,37). Tamo teče rijeka Božje obilne, neizrecive milosti u naša srca. Tako nas ispuni ljubav Božja. Tamo počinje novi život i tamo dobivamo novu snagu da hodamo u svjetlu i širimo ovu divnu vijest drugima, i svijetlimo za Krista.

 

Marja Mrčela