POZIV NA NOVI ŽIVOT U KRISTUalt

Danas sve se smjenjiva velikom brzinom u ovome svijetu i događa se mnogih žalosnih stvari. I koliko se u svijetu događa prirodnih katastrofa: potresa, poplava, nevremena, oluja … Još od ljudskih ruku ekonomskih kriza diljem svijeta, kaosa u mnogim zemljama, krvavih ratova…, terora, korupcije, pljački, kriminala, ubojstava, laži, antisemitizma protiv Izraela. I u crkvama je isto: pedofilije, homoseksualaca, prljavih politike…, ateizam kliče u duhu liberalizma u Europi... Nema straha Božjega. Danas ljudi ne spoznaju Božju Riječ, Biblija nije autoritet. Ljudi masovno izlaze iz crkve. Novac je bog/idoli. Tako možemo opisati današnjeg čovjeka po Bibliji u ovakvom stanju: Stari čovjek (ego): prirodno duhovni mrtav, postao rob grijeha i smrti.(Ivan 8,34), živi bez Boga, nema Duha Svetoga, svršetak je vječni pakao, bez prava na nasljedstvo ili možemo reći po Bibliji: "Njihov je svršetak propast; njihov je bog trbuh, njihov je ponos u njihovoj sramoti. Oni misle samo na zemaljske stvari."(Fil 3:19) Naši grijesi su učinili provaliju između Boga i nas. Isus Krist nepoznat je mnonštvu.        

U zadnje vrijeme se sve više obavlja presađivanje srca. Ako operacija uspije, pacijentov život je produžen za neko vrijeme. A to nas podsjeća na ovo, da Bog nam želi dati novo srce, no ne da nam produži život za neko vrijeme, nego da nam dadne predivni blaženi vječni život. On nam govori: “I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa,” Ez11,19. Duhovno živo srce je divno obećanje koje me nosi utješno u ovom svijetu.                                                                                                  

Kada se radi o vječnosti, od vječne smrti možemo biti spašeni jedino s novim srcima. Svatko od nas boluje od smrtonosne bolesti grijeha. Nema izuzetaka! Posljedica od ove bolesti, koja nas očekuje nije samo tjelesna smrt, nego još i vječna muka u paklu, vječno odvojeno od Boga. Da bismo ozdravili od toga, trebamo se prepustiti Božjoj „operaciji“. Samo On nam može darovati novo srce, novi život i novoga duha po Njegovoj neizrecivoj milosti.                                                                                                                                                                Ono što je tako dirljivo, jest to da je sam Bog platio vrlo neopisivo skupu cijenu za nas, za tebe i mene: Krist, Njegov ljubljeni Sin trpio i patio, dao je svoj život umjesto nas, kako bi nama darovao novi, vječni život. Novi život! Božja ponuda za te „operacije“ važi za nas svakoga. Je li ta operacija dogodila u mom i tvom životu?                                                                                                                                                                              "Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo" 2 Kor 5:17. Mi smo kršteni kao djeca ili odrasli. I savez škopili s Isusom Kristom. Krštenje je sveti čin po kojem se krštenik prima spasonosnu zajednicu s Bogom i u zajednicu crkve. Jesmo li za to marili? Ne se možemo spasiti samo s krštenjem i ići možda par puta godišnji u crkvu, ako to sve je samo formalno. Trebamo imati spasonosnu živu vjeru, koju se vidi u praksi.                                                                                                                                                                                                                 Možeš li zamisliti ikoga tko bi, suočen s neizbježnom skorom smrću, odbio da mu se presadi novo srce? Tko god prizna da je zbog grijeha u toj beznadnoj situaciji, zacijelo neće odbaciti tu jedinu mogućnost spasenja, nego će skrušeno, ponizno, spremno vjerom prihvatiti Božji dar, najdragocjeniji dar u ovom svijetu. Novi život, novo stvorenje je stvoren prvenstveno za budućnost svijeta!                                            

To su iskusili mnogi ljudi, npr. Pavao, koji piše:Fil 3,8-11:“Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao, i sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja - onom koja dolazi od Zakona – nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovi vjere: da iskusim njega i silu njegova uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegovoj smrti, ne bih li postigao(dobio?)uskrsnuće od mrtvih.“                                                                                   

Ako se iskreno od svega srca obratimo, Ta Kristova ljubav i milost djeluje snažno u našim životima: 2 Kor 5,14: „Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: Jedan je umro mjesto sviju, dakle, oni su svi umrli. A on je umro mjesto sviju, da živi ne više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih.“                                                                                                                                                                            

I još više, mi smo Kristovo pismo! Ljudi ne čitaju Bibliju nego nas vjernike, koji trebaju biti slični Krista. 2 Kor3,3 „vi ste pismo Kristovo sastavljeno našom skrbi, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima.“                                                                                                                    

''Neka bude hvaljen Bog, otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima.'' 1Pet.1:3-4 - To je snaga za prebivanje u obnovljenom životu.
Zašto ne gori Božja ljubav među nama, u srcima? Crkva je u mraku, crkvene općine spavaju. Mi vjernici smo izgubili prvu ljubav, ohladili se. Kod nas je zima. Nema brige za vječno propadajuće ljude, iako svaka duša je dragocjenija od svih bogatstva u ovom svijetu.Nedostaje nam plamen, plamen Duha Svetoga. Mi trebamo obnovu, obnovu u crkvi i obnovu u našim osobnim srcima. I to samo po Božjoj nezasluženoj milosti i ljubavi! Samo u Riječi, U Božjoj Riječi je snaga, snaga Duha Svetoga, sila koja novorodi i obnavlja naša srca.
                                                                                                                                                             

Sada u kaosu naroda, društava i crkava kršćanstvo je kao brod u olujama, koji ne vidi svjetionika =Isusa, koji je ugašen u mnogim srcima. Brodovi lutaju tamo i amo, nasukuju se i tonu u dubinu. Zašto? Nestao je plamen. Svjetionik je na mjestu. Ali ne pokazuje pravac. Plamen ne gori. Kršćanstvo ima značenje samo ako ima plamena. Inače ono nije vrjednije od poganske religije.                                                                                  

Neka Bog se smiluje nama vjernicima u Hrvatskoj da ne bismo ljuljali kao samo brod na olujama mora blizu luke vječnoga mira, ako je svjetionik =to je Isus Krist ugašen u našim srcima!!!

Marja Mrčela