alt

 

 

 

 

 

 

 

           ZNAČENJE ISUSOVE SMRTI I USKRSNUĆA

                                  NAMA OSOBNO 

 

Zašto je Isus, Sin Božji uopće došao na ovaj svijet? Zašto je morao patiti i biti razapet na križu? Kakav je značaj toga što je Isus umro i uskrsnuo za nas? Vjerujemo li stvarno što se to dogodilo? Kada razmišljamo o uskrsnuću trebamo razmišljati i o Isusovoj smrti. Isusova smrt i uskrsnuće su temelji Evanđelja. Evanđelje je radosna vijest o spasenju čovjeka. O spasenju od grijeha, pakla, Sotone, o spasenju za život vječni. Ili, s druge strane, Evanđelje je radosna vijest o Isusu Kristu koji je Sin Božji i je umro i uskrsnuo radi našeg spasenja. Zato je vrlo važno da ozbiljnije razmislimo o Isusovoj smrti i uskrsnuću.

Današnji crkveni radnici, svećenici i drugi ne propovijedaju ljudima pravu biblijsku poruku. Oni su zadovoljni religioznom vanjštinom svojih vjernika, a popuno zanemaruju njihove unutrašnji život. Njihova poruka je pohvala ljudima koji vrše religiozne obrede i ceremonije, a srce im je daleko od Boga. U njihovoj poruci nema poziva na pokajanje ljudima koji idu u crkvu, niti onima koji ne idu. Oni uopće ne govore tko je Isus, zašto je umro na križu i zašto je uskrsnuo. Oni uopće ne govore o važnosti ovih istina za ljude koji idu u njihovu crkvu ili za ljude koji idu u druge religije.

Zašto je Isus Krist umro i uskrsnuo? Jesmo li razmišljali o ovom važnom pitanju? Zašto je Isus Krist sišao s neba, sa prijestolja slave, da bi živio u siromaštvu i ponižnosti? Zašto je bio odbačen, razapet i ubijen? Zašto je nakon tri dana uskrsnuo od mrtvih? Božja Riječ - Biblija, kroz koju nam se Bog objavio, nudi nam iscrpna objašnjenja. Pogledajmo što nam apostol Petar kaže: "Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu"(1 Pt 3:18). Apostol nam jasno kaže da je Krist umro zbog grijeha. Ne zbog svojih, jer Petar kaže da je umro pravedan za nepravedne. Krist je potpuno pravedan, bez ijednog grijeha, ali je umro za nas grešnike.

Ovdje dolazimo do jednog velikog problema: samopravednost. Ljudi ne uviđaju svoju pokvarenost i grešnost. Smatraju da su pravedni i da su zaslužili da idu u raj. Dakle, sigurno je da će neki reći da su oni pravednici, a ne grešnici i da Krist nije trebao umrijeti za njih. Nisu nikog ubili, nikog silovali, pošteno žive, itd. Oni koji tako govore pokazuju svoje veliko neznanje. Naravno, kada se usporedimo s drugim ljudima, lopovima, pijanicama i ubojicama, možda i izgledamo pravedni, ali mjerilo s kojim se trebamo uspoređivati nisu ljudi, nego Božja Riječ - Biblija. Jesi li je ikada čitao? Da li si bar čuo za Deset zapovijedi? Usporedi se s njima, pa ćeš jasno vidjeti da si veliki grešnik. Božja riječ kaže: "…svi su sagriješili i lišeni su Božje slave" (Rim 3:23). "Nema pravednog ni samo jednog" (Rim 3:9). Ili "Ako tvrdimo da grijeha nemamo, samo sebe varamo, i u nama nema istine." I "Ako tvrdimo da nismo sagriješili Njega (Boga) pravimo lašcem, i Njegove riječi nema u nama" (1 Iv 1:8,10).

Jesmo li, dakle, grešni? Ako kažemo da nismo, varamo sami sebe, a za Boga kažemo da je lažac, jer On tvrdi da smo grešni. Posljedica grijeha je fizička smrt, duhovna smrt, odvojenje od Boga i na kraju vječna smrt, vječno odvojenje od Boga, to je pakao. Zato Petar kaže da je Krist umro da nas privede k Bogu, da nas pomiri s Bogom. On je uzeo našu krivnju na sebe. Platio je kaznu umjesto nas. "Za naše grijehe probodoše Njega, za opačine naše Njega satriješe. Na Njega pade kazna radi našeg mira, Njegove nas rane iscijeliše", proriče prorok Izaija nekoliko stotina godina prije njegovog rođenja.

Eto zašto je Isus umro. On je umro zbog naših grijeha, umjesto nas, da nam otvori put k Bogu. On je umro da bi nas svojom krvlju otkupio od ropstva grijehu i kazne za grijeh. Umro je da bi nas svojom žrtvom kupio za sebe. I ne samo da je Isus umro, nego je i uskrsnuo. Nakon što je bio razapet na križu, umro je i položen je u grob, ali treći dan je uskrsnuo od mrtvih, jer "nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti" (Dj 2:24).

Zar je Isus morao umrijeti? Nismo li se mogli opravdati na neki drugi način? Možda dobrim djelima, religioznim obredom i slično? Ne, nismo! Biblija jasno kaže: "Ta nitko sebe ne može otkupit, ni za se dati Bogu otkupninu: životu je cijena previsoka i nikada je neće platiti" (Ps (49:8,9). Bog ne priznaje nikakav drugi način.

Za koga je Isus umro? Biblija jasno uči da je umro za sve ljude bez obzira na naciju i boju kože. Isus je rekao da je Bog toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u Njega vjeruje, nego da ima život vječni (Iv 3:16). Jesi li to znao ili znala? Oproštenje grijeha po vjeri u Krista Isusa je besplatan dar koji ti Bog nudi po neizrecivoj milosti, ali se ne uračunava dok ga osobno ne primiš. Trebaš priznati da si grešnik i vjerovati da je Isus Sin Božji umro zbog tvojih grijeha i uskrsnuo zbog tvoga opravdanja. Trebaš Ga zazvati u molitvi i prihvatiti za svoga osobnog Spasitelja!

Ako to učiniš iskreno, onda te Bog promjeni i šalje Duha Svetog u tvoje srce da te vodi, odgaja i uči da živiš po Božjoj volji. Nemoj se truditi da se prvo popraviš pa onda dođeš Kristu. Dođi onakav kakav jesi i On će te promijeniti i učiniti onakvim kakvim te želi. Nemoj govoriti da si preveliki grešnik. Zar je tvoj grijeh veći od krvi koju je Isus prolio za tebe? Niti govori da si pravedan, jer varaš sam sebe. Dođi Isusu onakav kakav jesi i primi Ga za svoga Spasitelja i Gospodina. Shvaćaš li sada značenje smrti i uskrsnuća Isusa Krista? Vjeruješ li i prihvaćaš to što je učinio bas za tebe?

Marja Mrčela